Coaching management OCMW Mol

Als organisatie of leidinggevende op zoek naar een klankbord, inspiratie bij het opzetten van (grote) veranderingstrajecten of andere bestuurlijke inzichten? Door zijn academische achtergrond beschikt Joos over een ruime theoretische bagage die hij door zijn ervaring in het werkveld op een pragmatische manier op maat vertaalt.

Joos werkt zeer vraaggericht en voelt snel de precieze behoefte aan. Aan zijn heldere analyses koppelt Joos steeds realistische en praktische oplossingen. Zijn no-nonsense aanpak, recht-voor-de-raap-houding en immer positieve ingesteldheid wekt vertrouwen dat wordt versterkt door zijn flegmatieke persoonlijkheid. Met een aangename flair in steeds gestage tred weet hij energie over te brengen op alle betrokken medewerkers. Ik ben ons bestuur uitermate dankbaar dat zij er spontaan voor gekozen heeft om hun leidinggevenden door Joos te laten ondersteunen. Het geeft onze organisatie mee zuurstof en helpt de positieve wind harder te laten waaien.

Guy Van Hoof, directeur Ten Hove OCMW Mol

Guy Van Hoof