Het lokaal bestuur Hove werd geconfronteerd met een aantal investeringsprojecten. Het nieuwe afdelingshoofd had haar handen vol met de opstart in de nieuwe rol en kon onvoldoende tijd vrijmaken om deze projecten te trekken. Hove vroeg Mondea om tijdelijk voldoende technische en projectmatige expertise te leveren om deze projecten op de rails te zetten en te houden.