De gemeente Hove had nood aan leiding van de technische dienst. Tegelijkertijd wenste het bestuur een doorlichting en een herorganisatie om de dienst klaar te stomen voor de volgende jaren. Mondea nam de leiding van de dienst en werkte aan een vernieuwd dienstverleningsmodel en daarna een nieuw organisatiemodel. Tegelijkertijd ondersteunde Mondea de gemeente bij planmatig beleid en strategisch management.

Na het afronden van deze opdracht verzorgde Mondea nog een mentoringstraject voor het nieuwe afdelingshoofd.