Projectmanagement

Fusie

.

Resultaatgerichte aanpak volgens heldere planning en fasering

.

De MONDEA-expertise ligt in de combinatie van inhoud én proces. We beschikken over een team van ervaren project- en procesbegeleiders met de essentiële vaardigheden en technieken om te sturen naar gewenste resultaten. Dankzij onze samenwerking met IDEA Consult kunnen wij ook rekenen op moderne, evidence-based input die kan toegepast worden op al onze projecten en afgestemd is op de organisatie. 

We begeleiden lokale besturen en organisaties bij de implementatie van het project, het programma of het proces. Bij ieder project is het hoofddoel voor MONDEA dat de doelstellingen die binnen het project vooropgesteld worden bereikt worden. Hierbij is het van belang de deadlines te respecteren die de opdrachtgever stelt. Een belangrijk instrument hierbij is een gedetailleerd stappenplan dat inhoudelijk focust op de doelstellingen van het onderzoek. De onderzoeksstappen dienen geordend te zijn in een lineair proces, met aandacht voor de specifieke context van de klant. Elke stap moet een duidelijk doel en een welomschreven finaliteit hebben. We dragen communicatie met de opdrachtgever en andere stakeholders hoog in het vaandel. Op deze manier verzekeren we de klantgerichtheid zowel bij aanvang van het project als doorheen het traject.

Deze begeleiding kan betrekking hebben op uiteenlopende terreinen, zoals ruimtelijke ontwikkelingsprojecten, het managen van een beleidsprogramma, het tot uitvoering brengen van een nieuw initiatief of het bijsturen van een bestaand project.

Voorbeelden:

  • Projectbegeleiding
  • Programmamanagement
  • Procesmanagement
  • Financiële begeleiding bij implementatie van ontwikkelingstrajecten
  • Identificatie en allocatie van risico’s tussen actoren
  • Trajectbegeleiding

Graphic_Progress_Page_people

MEER WETEN? ZIN IN EEN KENNISMAKING?

Contacteer MONDEA vrijblijvend. Mail naar info@mon-dea.be of bel op 0486 79 81 13.


OVER MONDEA

.

ONZE DIENSTEN
.