Strategisch advies

Consulting strategie gemeente

.
MONDEA begeleidt organisaties naar een ambitieuze strategische visie

Beleid voeren is vooruitzien, en vooruitzien kan niet zonder visie en strategie. IDEA Group heeft uitgebreide ervaring met strategisch advies en begeleiding van de opmaak van strategische visies. Op basis van een grondige analyse wordt samen met de organisatie een inspirerende missie en visie geformuleerd, die vervolgens wordt omgezet in strategische en operationele doelstellingen en geconcretiseerd in strategische projecten. Deze strategische projecten vormen dan weer de basis voor een operationeel plan.

Visie- en strategie-ontwikkeling is ook een interactief proces, waarbij verschillende actoren in workshops worden samengebracht om te brainstormen. Deze visie- en strategieontwikkeling kan op zich staan, maar kan even goed een sluitstuk vormen van een onderzoek of evaluatieproject, waarbij de conclusies onmiddellijk worden omgezet in een toekomststrategie.

Voorbeelden:

  • Strategische planning
  • Interne analyse
  • Benchmarking
  • Omgevingsanalyseopmaak van SWOT
  • Missie- en visieformulering
  • Opmaak van strategische en operationele doelstellingen
  • Operationele planning
  • Ontwikkelen van strategie-opvolgingsinstrument
  • Opmaak van strategische meerjarenplannen

.

Klik hier voor enkele van onze strategische projecten

strategy_web


Meer weten? Zin in een kennismaking?

Contacteer MONDEA vrijblijvend. Mail naar info@mon-dea.be of bel op 0486 79 81 13.


Over MONDEA

.

 

Diensten

.